ОБЩИНА КУКЛЕН ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Oбщинa Куклен пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в  мexaнизмa личнa пoмoщ,  разработен в подкрепа на хората с увреждания....

Информация за одобрен проект по процедура ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2‘‘

      На 09.07.2019г. Община Съединение в партньорство с община Куклен сключи договор за предоставяне...

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ПРОГРАМА ЗА ДНИТЕ НА ЯВРОВО „ЗА ЯВРОВО С ЛЮБОВ”

ПРОГРАМА ЗА ДНИТЕ НА ЯВРОВО „ЗА ЯВРОВО С ЛЮБОВ” 06-08 СЕПТЕМВРИ 2019 г. НЧ „ПРОБУДА -1923 г.” С. ЯВРОВО 06.09.2019 г. - Петък 10.30 ч. - официално откриване на дните на Яврово. - творческа работилница по случай 100 години от рождението на Николай Хайтов. - литературно...

повече информация
Kонкурс по случай 100-годишнината от рождението на големия писател Николай Хайтов

Kонкурс по случай 100-годишнината от рождението на големия писател Николай Хайтов

Скъпи съграждани, Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в нашия конкурс по случай 100-годишнината от рождението на големия писател Николай Хайтов. В началото на всяка седмица ще публикуваме във фейсбук страницата на община Куклен по един цитат от именития...

повече информация

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018 г. През месец декември СНЦ "МИГ Куклен-Асеновград" планира да проведе информационни срещи и обучения на...

повече информация

Предприятия с висок рисков потенциал на територията на община Куклен

Уважаеми граждани, Относно, получени указания във връзка с Писмо с изх. № М-532-15/15.11.2019 г. от РИОСВ - Пловдив и вх. № 8351/18.11.2019 г. в община Куклен, на Вашето внимание представяме списък на предприятията с висок рисков потенциал на територията на община...

повече информация

Обява за ползване на здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ с рег. № BG05M9OP001-2.040-0126

Проект BG05M9OP001-2.040 – 0126-С01 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен» От 09.07.2019г. Община Куклен стартира и към настоящия момент предлага за ползване здравно-социални услуги /на място, в...

повече информация

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПП в обхват извън границите на урбанизираната територия на гр. Куклен, одобрен със Заповед № ДС-12-1/08.01.2019г. на Областен управител на област Пловдив, с оглед реализиране на обект, с...

повече информация

Харесвате ли новия сайт на община Куклен?

Покажи резултатите

Административен регистър