Втора възстановена туристическа пътека в община Куклен

Факт е и втората възстановена туристическа пътека в община Куклен с маршрут: Манастир „Св. Св. Козма и Дамян” – х. Руен. Теренът е почистен и маркиран с бял и жълт цвят. Дължината на пътеката е малко над 5 км в посока. Най-високата точка, през която преминава е 1219...

Децата в гр. Куклен посрещат празника на детето с нов площад, модерна детска площадка и безплатен Wi-Fi

На 1 юни Международния ден на детето предстои официално откриване на площада в гр. Куклен. Централният площад в гр. Куклен е с нов облик, след като приключиха ремонтните дейности по първия етап от проекта за реновация на централна градска част. Те обхванаха подмяна на...

повече информация

Пръскане на зелени площи на 28.05.2019 г. след 19:00 ч.

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че на дата 28.05.2019 г. /вторник/ след 19.00 ч. ще се извърши третиране срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат ”Айкън 10 КС” на зелените площи  и териториите на ДГ ”Приятели”, Детска ясла, СУ “Отец Паисий”, ПГ по СС и Стадиона в...

повече информация

Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че община Куклен има осигурена площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци. Площадката се намира на територията на склада на Общината находящ се на адрес ул....

повече информация

Инвестиционно намерение “Ново нискоетажно свободно застрояване в УПИ X-1139, кв. 82 по плана на град Куклен, община Куклен, област Пловдив“ на Сюлейман Иляз Сюлейман

1717 “Ново нискоетажно свободно застрояване в УПИ X-1139, кв. 82 по плана на град Куклен, община Куклен, област Пловдив“ на Сюлейман Иляз Сюлейман

повече информация

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности по пътя гр. Куклен-КЦМ

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 февруари 2019 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че на 22.05.2019...

повече информация

Харесвате ли новия сайт на община Куклен?

Покажи резултатите

Административен регистър