Втора възстановена туристическа пътека в община Куклен

Факт е и втората възстановена туристическа пътека в община Куклен с маршрут: Манастир „Св. Св. Козма и Дамян” – х. Руен. Теренът е почистен и маркиран с бял и жълт цвят. Дължината на пътеката е малко над 5 км в посока. Най-високата точка, през която преминава е 1219...

Африканска чума по свинете

Уважаеми граждани, Във връзка с регистрирани 16 огнища на заболяването "Африканска чума при домашни свине" – 11 случая в област Плевен, 1 случай в област Бургас, 1 случай в област Враца, 2 случая в област Русе и 1 случай в област Търговище, на Вашето внимание...

повече информация

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) за обект "Общински парк"

повече информация

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Куклен

На основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 37 и чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и в изпълнение на Решение № 355, взето на Редовно заседание с Протокол № 29 от 27.01.2017 г. на Общински съвет...

повече информация

Харесвате ли новия сайт на община Куклен?

Покажи резултатите

Административен регистър