Календар

 Последен месец Февруари 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 5 1
week 6 2 3 4 5 6 7 8
week 7 9 10 11 12 13 14 15
week 8 16 17 18 19 20 21 22
week 9 23 24 25 26 27 28

Скорошни събития

Не са налични събития

Община КУКЛЕН

Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА ИЗБОРИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЧЕ СЪГЛАСНО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС/ИК/ чл.396 ал.1 от ИК Е РЕГЛАМЕНТИРАНО, ЧЕ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ИМАТ :
- БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО СА НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ КЪМ ИЗБОРНИЯ ДЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО
- НЕ СА ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ , НЕ ИЗТЪРПЯВАТ НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
- ЖИВЯЛИ НАЙ-МАЛКО 6 МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО. СЪГЛАСНО & 1 т.4 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИК.
„ЖИВЯЛ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО” ПО СМИСЪЛА НА чл. 396 от ИК е :
- БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО ИМА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА ИЛИ КМЕТСТВО:

- БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО ИМА ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС В РАЗЛИЧНИ ОБЩИНИ ИЛИ КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ : КЪМ ДАТА 6 МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ, КАТО ПРОМЕНИЛИТЕ АДРЕСНАТА СИ РЕГИСТРАЦИЯ СЛЕД ТАЗИ ДАТА ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ ПО ПРЕДИШНАТА СИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ, КЪДЕТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ.

 

Постоянно затревени площи

ВАЖНО!!! ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ !!!. Повече информация можете да намерите ТУК.

 

Във връзка със заболяването син език

Информация за контактните точки и документи във връзка със заболяването син език можете да намерите в този архив.

   

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

 

Обявление

   Във връзка с разпоредбата на чл.91 от Изборния кодекс, изпълняващия длъжността Кмет на община Куклен-Костадин Павлов, чрез заместващия го - Илхан Кадир,Зам. кмет, по Заповед №661/14.08.2014г.,  кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите за народни представители  5 август 2014 г. (Парламентарно представени партии и коалиции са партиите и коалициите, които имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите - 5 август 2014 г. - партия „ГЕРБ", коалиция „Коалиция за България", партия „Движение за права и свободи" (ДПС) и партия „Атака"), на консултации, на  28.08.2014г.  от 13.00 часа, в Заседателната зала на етаж трети, в сградата на Общината,на ул.”АЛ.Стамболийски”,№43, гр.Куклен,  за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Общината.

     В консултациите участват още и коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и коалиция „Реформаторски блок", които не са парламентарно представени, но с техните листи имат избрани представители (членове) на Европейския парламент от Република България.

     В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат свои членове в Европейския парламент.

     С оглед законосъобразно им провеждане, Ви уведомявам за следното :

     На консултациите упълномощените представители да представят следните документи:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- партия или коалиция, която ги предлага;
- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

      За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който ще се подпише  от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии, ако има такива.

   Секционните комисии в община Куклен са 13/тринадесет/ - 8 в град Куклен и по една в останалите население места, както и една евентуална подвижна СИК.

   Максималният брой членове на СИК в град Куклен е 9 , в това число председател, зам.- председател и секретар.

   Максималният брой членове на СИК в малките население места е 7, в това число председател, зам.-председател и секретар.

   Председателят и секретаря не могат да са от една политическа сила.

   Представителството на партиите в СИК следва да е съобразено с представителството в ЦИК и ОИК. Представители в секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район имат парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.

    При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район се запазва основното съотношение между партиите и коалициите на партии, представени в ЦИК.

Изготвил: Д-р Н. Маркова  - Секретар

Зам. кмет, заместващ ИД Кмета

на община Куклен, съгласно Заповед №661/14.08.2014г. :...........................

Илхан Кадир

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност


© 2015 Община КУКЛЕН Всички права запазени!