Календар

 Последен месец Ноември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30

Скорошни събития

Не са налични събития

Харта на клиента

Община Куклен е административно - териториална единица за осъществяване на местното самоуправление и местната политика.Основните ни приоритети са в областта на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.

Общинска администрация Куклен е разработила и внедрила интегрирана система за управление на качеството , околната среда и условията на труд - ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001 : 2002. В резултат на провежданата политика по качеството и ефективно действащата система по управление на качеството, Община Куклен цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

Главната цел на провежданата от Ръководството на Община Куклен политика по качеството е превръщане на Общинска администрация - Куклен в модерна администрация, способна да отговори на очакванията на обществото в процеса "От присъединяване към интеграция" в европейската общност, чрез предоставяне на компетентно, ефективно и ефикасно обслужване на гражданите и юридическите лица в условия на законност, равнопоставеност, прозрачност, етнически толерантен модел и непрестанен стремеж за противодействие и превенция на корупцията.

Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Основните цели, които си поставяме, са:

• да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

• постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;

• постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;

• да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

• повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск.За постигането на тези цели ние се задължаваме:

• да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас;

• да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;

• да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;

• да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;

• да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;

• да спазваме конфидинциалност относно Вашите запитвания и жалби;

• да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;

• да Ви информираме относно възможностите за обжалване, с оглед защита на Вашите права и интереси;

• да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;

• да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнала от наша страна при обслужването Ви.В замяна, очакваме от Вас:

• да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;

• да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

• да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;

• да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;

• да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

• като ни посетите или ни пишете на адреса на общината - гр. Куклен, ул. " Александър Стамболийски" № 43;

• може да използвате и телефоните на общината 03115/2120; тел/факс -03115/2165;

• Общинска администрация е на посочения адрес. Обедната почивка на служителите е от 12.00 до 13.00 часа;

• подробности за извършваните от нас административни услуги, можете да намерите по всяко време чрез Интернет на адрес www.kuklen.org

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари като:

- осъществите преки контакти с Ръководството на общината в ежеседмичните им приемни дни:

- Кмет на община Куклен - Вторник и четвъртък от 8.00 до 12.00 часа

- Зам. кмет на общината - всеки работен ден

- Главен секретар на община Куклен - Всеки работен ден

- Главен архитект на община Куклен - Вторник и Четвъртък от 14.00 - 16.00 часа

- Се обадите на тел. 03115/2120 или изпратите Вашето писмо на факс 03115/2165;

• изпратите Вашето писмо на адрес: гр. Куклен, бул. "Александър Стамболийски" №43

• като посетите администрацията

• изпратите Вашето писмо на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна - изпратете Вашата жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнения за корупция действия или бездействия на служителите от администрацията до Кмета на общината или на Сигнали за корупция в сайта на общината. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 14 работни дни от получаването й. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас.

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемем необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения. Отчетите за резултатите от административното обслужване ще публикуваме на период от три месеца на страницата на общината в Интернет на адрес: www.kuklen.org

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от Конституцията на Република България и нормативните актове. Ползват се и всички подзаконови нормативни актове, както и нормативните актове, приети от Общински съвет - Куклен, с които се уреждат обществените отношения от местно значение.

От своя страна ние се ангажираме да съблюдаваме Вашите права. За постигането на добри резултати очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с тях задължения.

За всяка административна услуга, която извършваме, Ви предлагаме конкретен и пълен стандарт. Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено от служителите за отстраняване на непълноти и неточности по представената от Вас документация, не се включва в срока, определен в тези стандарти за извършване на съответната административна услуга.

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност

Български Пощи

Банери

Банер
Банер
Банер

© 2017 Община КУКЛЕН Всички права запазени!