Заповед № РД-01-332/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването