Насрочване на консултации за определяне състава на ОИК