ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2018 г. на община Куклен

Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 12 януари 2018 г. /петък/ от 11.00 часа в заседателната зала, находяща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Куклен, ул....