Съобщение за желаещите да използват услугата личен асистент

Във връзка с изпълнението на ПМС №332/22.12.2017г. се създаде Звено за услуги в домашна среда, което осигурява предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда, за лица с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване. Поради изчерпване на чакащите...