На вниманието на работодателите – Анкета за проучването на потребностите от работна сила

Анкетно проучване на потребностите от работна сила от страна на Агенция по заетостта В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата,...