Извлечение от протокол на конкурсната комисия за проведения конкурс за началник на отдел „ППОС, МПП, ЕТТ, ОМПС и ГР“ и получени окончателни резултати

Извлечение от протокол на конкурсната комисия за проведения конкурс за началник на отдел „ППОС, МПП, ЕТТ, ОМПС и ГР“ и получени окончателни...

Решение №579 от 07.03.2018 г.

Решение №579 от 07.03.2018 г. относно определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.

Изменение и допълнение Наредба 10

Докладна записка изменение и допълнение Наредба 10 Частична оценка на въздействието Наредба 10 Проект Наредба 10 Финансова обезпеченост ГРАО Финансова обезпеченост МДТ Финансова обезпеченост УТС ...