Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение във връзка с инвестиционно предложение на КЦМ АД „Реконструкция на котелна централа – Етап 2“

Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение във връзка с инвестиционно предложение на КЦМ АД „Реконструкция на котелна централа – Етап 2“ Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно пердложение на КЦМ АД, гр. Пловдив:...

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА САНИТАРНО БИТОВИ ЦЕЛИ в УПИ ІІ 1.764

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА САНИТАРНО БИТОВИ ЦЕЛИ в УПИ ІІ 1.764, ТУ „Рафинация и рециклинг“ на ООП, КЦМ АД, Пловдив Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение във връзка с инвестиционно предложение на...

Съобщение

Във връзка с изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД на 06.06.2018 г. от 11.00 часа до 11.30 часа ще бъде извършено функционално изпитание за интеграция на същата към Националната система за ранно...