Търгове с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1801 на територията на община Куклен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1802 на територията на община Куклен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща...