Внимание! Не използвайте вода от чешмите на “Гробищен парк“ и тази до сухия язовир на ул. “Студенец“ за битови и питейни нужди.

Общинска администрация – Куклен  уведомява всички граждани на Oбщина Куклен да не използват водата от чешмите на “Гробищен парк“ и тази до сухия язовир на ул. “Студенец“ за битови и питейни нужди. Регионална здравна инспекция – Пловдив ще вземе проби и ще...

Заповед на Директора на РДГ, Пловдив, относно превенция и недопускане разпространението на африканска чума по свинете

Заповед на Директора на РДГ, Пловдив, относно превенция и недопускане разпространението на африканска чума по свинете. Заповедта може да изтеглите от...

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД И ПАРКОВИ АЛЕИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД КУКЛЕН

Община Куклен кани всички граждани и заинтересовани страни на публично представяне на архитектурен и инвестиционен проект за обект : „Основен ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки в „УПИ I – културен дом и зеленина в кв. 41” по плана на гр. Куклен, община...