Общински съвет Куклен избра своя нов председател

Общински съвет Куклен потвърди избора си за председател на общински съвет, въпреки жалбата към областна управа от някои съветници. С 8 гласа “За” Стефан Куцинов бе отново избран за председател на общинския съвет в Куклен. Подалите жалба общински съветници отново не...

Брошура превенция възникването на пожари

Уважаеми съграждани, във връзка с настъпване на отоплителния сезон ГДПБЗН – МВР е разработила брошура с цел превенция възникването на пожари. Брошурата може да изтеглите от...

Изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на Цех за преработка на метални детайли в землището на град Куклен и изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдещия цех, с Възложител „БГ ПАРАПЕТИ“ ЕООД.

Относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на Цех за преработка на метални детайли в землището на град Куклен и изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдещия цех, с Възложител „БГ ПАРАПЕТИ“ ЕООД....