Уведомление за инвестиционно предложение от Мария Георгиева Векиева „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 138 в м-т „Царина“, землище на с. Гълъбово – Параграф 4, община Куклен с площ 0,598 дка.

Уведомление за инвестиционно предложение от Мария Георгиева Векиева „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 138 в м-т „Царина“, землище на с. Гълъбово – Параграф 4, община Куклен с площ 0,598...

Уведомление за инвестиционно предложение от Росен Георгиев Арнаудов „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ с идентификатор 001461 с площ 0,637 дка в землище на с. Гълъбово, местност „Св. Петка“, община Куклен.

Уведомление за инвестиционно предложение от Росен Георгиев Арнаудов „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ с идентификатор 001461 с площ 0,637 дка в землище на с. Гълъбово, местност „Св. Петка“, община...

Уведомително писмо за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

Уведомително писмо за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от...