Уведомление за инвестиционно предложение на Даниел Ангелов Ставрев

Уведомление за инвестиционно предложение на Даниел Ангелов Ставрев „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 1246, м. „Пущалото“, землище на с. Гълъбово – параграф 4, община Куклен с площ 0.889...