Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Куклен

На основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 37 и чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и в изпълнение на Решение № 355, взето на Редовно заседание с Протокол № 29 от 27.01.2017 г. на Общински съвет...

Африканска чума по свинете

Уважаеми граждани, Във връзка с регистрирани 16 огнища на заболяването „Африканска чума при домашни свине“ – 11 случая в област Плевен, 1 случай в област Бургас, 1 случай в област Враца, 2 случая в област Русе и 1 случай в област Търговище, на Вашето...