До всички собственици на домашни прасета отглеждани в животновъдни обекти тип “Заден двор“, намиращи се на територията на община Куклен

Уважаеми граждани, Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в станата по отношение на заболяването „Африканска чума по свинете” ви информираме, че към момента община Куклен се намира в зона, в която трябва да се изпълняват предприетите мерки обявени от БАБХ...

Информация във връзка с влошената епизоотична обстановка в стараната по отношение на заболяването „Африканска чума по свинете“

Заповед № 274/31.07.2019г. на Директора на ОДБХ Пловдив, Заповед №281/02.08.2019г. на Директора на ОДБХ Пловдив и Заповед №282/02.08.2019г. на Директора на ОДБХ...