Определяне на комисия на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Добралък

Заповед № ПО-09-521/05.08.2019 г. на Директора на Главна Дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за определяне на Комисия на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землището на с....

ОБЩИНА КУКЛЕН ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Oбщинa Куклен пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в  мexaнизмa личнa пoмoщ,  разработен в подкрепа на хората с увреждания. Ползватели на лична помощ могат да бъдат хора с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с...