Предварителен регистър на имотите за землището на с. Добралък за стопанската 2019-2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме ви, че на основание чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ-Пловдив е изготвен предварителен регистър на имотите за землището на с. Добралък за стопанската 2019-2020...

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31521188/01.08.2018 г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект: „Завод за...