Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и преустройство на сграда с идентификатор 40467.1.765.1 за обособяване на административно-офисни помещения“ ул. „Асеноградско шосе“ гр. Пловдив – 4009 с инвеститор: „КЦМ“ АД, гр. Пловдив и „Комплексен индустриален сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.)  ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):...

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Куклен за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Куклен за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019...