Съобщение

Уважаеми съграждани и гости на община Куклен, Уведомяваме Ви, че съгласно Решение от 01.05.2020 г. на Областния кризисен щаб, се допуска посещение на територията на лесопарк „Родопи“, включващ зони за отдих „хижа Здравец“,...