Бюджет и финанси

Месечни отчети за изпълнение на бюджета
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2017г.
Бюджетна процедура

Бюджетна процедура : за 2016, 2017, 2018

Описание на процеса по поемане на задължения в общинска администрация Куклен можете да изтеглите от ТУК

Банкови сметки на община Куклен

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН АСЕНОВГРАД

IBAN: BG08CECB979084G0663600
BIC: CECBBGSF

СУМИТЕ ДА СЕ ВНАСЯТ ПО КОД НА ПЛАЩАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

– КОД ЗА ДНИ: 442100
– КОД ЗА ТБО: 442400
– КОД ЗА МПС: 442300
– КОД ЗА МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ: 442500
– КОД ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: 448007
– КОД ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК: 441400
– КОД ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК: 442800
– КОД ЗА ГЛОБИ И ЛИХВИ: 446500

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета