Христо Божидаров Божинов

Ресори:

  • Бюджет, финанси, местни данъци и такси;
  • Култура, образование и социални дейности;

Телефон за връзка: 03115/2120;
Tелефон/факс: 03115/2165

Е-mail: bozhinov @kuklen.org

 

инж. Тунджай Османов Наимов

Ресори:

  • Чистота и околна среда;
  • Общинска собственост;
  • Спорт;

Телефон за връзка: 03115/2120;
Tелефон/факс: 03115/2165

E-mail: kmet @kuklen.org