Христо Божидаров Божинов

Заместник-кмет на Община Куклен

Ресори:

  • Бюджет, финанси, местни данъци и такси;
  • Култура, образование и социални дейности;

Телефон за връзка: 03115/2120;

телефон/факс 03115/2165

Е-mail : kmet@kuklen.org; zam-kmet1@ kuklen. org

 

 

инж. Тунджай Османов Наимов

Заместник-кмет на Община Куклен

Ресори:

  • Чистота и околна среда;
  • Общинска собственост;
  • Спорт;

Телефон за връзка: 03115/2120;

телефон/факс 03115/2165

E-mail : kmet@kuklen.org; zam-kmet2@kuklen. org