Мариана Благоева Ганева

Секретар на Oбщина Куклен

Телефон за връзка: 03115/2424; тел.факс 03115/2165;

e-mail: secretar@kuklen.org