ВАЖНО! Заповед за неучебен ден за СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен

ЗАПОВЕД № 42 Гр. Куклен, 15.01.2018 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 105, ал.3 от ЗПУО и във връзка с възникнала повреда на газовия котел на отоплителната инсталация в СУ „Отец Паисий”, констатирана с Констативен протокол с наш вх. номер...

Важно съобщение относно работното време с граждани на „Местни данъци и такси“ в община Куклен

ОБЩИНА КУКЛЕН      Общинска администрация Куклен уведомява заинтересованите лица, че на 12 януари 2018 г. /петък/ служба „Местни данъци и такси” /включително касата/ няма да работи  с граждани и юридически лица, поради извършване на годишно облагане с данък върху...

Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на общински имоти

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:      I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: ПИ № 41.761, площ – 1 095 кв.м., НТП – нива,...

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2018 г. на община Куклен

Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 12 януари 2018 г. /петък/ от 11.00 часа в заседателната зала, находяща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Куклен, ул....

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ФАСАДАТА НЧ „Н.Й.Вапцаров“

ПОКАНА за обществено обсъждане на проект на схема за разполагане на  паметна плоча на кукленци, избити от комунизма, на северната фасада на сградата на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1922” гр. Куклен Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл....