ВСИЧКО СВЪРЗАНО С COVID-19

Гореща линия за сигнали: 03115 / 2120

Областен информационен център – Пловдив стартира дистанционни форми на електронна комуникация.

Във връзка с възникналата необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб, Областен информационен център – Пловдив...

повече информация

Препоръки към гражданите на Oбщина Куклен

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че с писмо изх. № 04-04-47/31.03.2020 г., Министерството на здравеопазването препоръчва на всички лица да използват защитни маски в закрити и открити обществени места, включително и в обществения транспорт. Препоръката е свързана с...

повече информация

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

Уважаеми съграждани, С оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 и с цел недопускане струпвания на множество хора, желаещи да подадат документи /заявления, искания, жалби, сигнали и др./, Община Куклен отново обръща внимание на...

повече информация

Ново разписание на автобусите през периода на епидемия от коронавирус

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ "КУКЛЕН - ПЛОВДИВ - КУКЛЕН" ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЕПИДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС КОВИД – 19 ДЕЛНИЧНИ ДНИ от Куклен от Пловдив 05.00 06.00 06.15 07.00 06.45 08.00 07.15 09.15 07.45 10.45 08.45 11.30 10.00 13.00 11.30 14.30 12.15 15.15 13.45 16.30 15.15...

повече информация

За децата: Предложения за игри през свободното време

Скъпи деца,  Председателят на Държавната агенция за закрила на детето и неговите служители предлагат на вниманието ви интересни идеи за игри и дейности, с които да освежите и ангажирате пълноценно и забавно свободното си време, както и истински да се забавлявате...

повече информация

Препоръки на Световната здравна организация

През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви взрива на новото заболяване, причинено от коронавирус в провинция Хубей, Китай, за спешна ситуация за общественото здраве с международно значение. СЗО заяви, че има сериозна опасност коронавирусът от 2019...

повече информация

Заповед № 219/26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от АПК, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за...

повече информация

 Заповед № 209/24.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-144/22.03.2020г. за допълнение на заповед №...

повече информация

Бланка за декларация от МВР

Уважаеми съграждани, За да се избегнат излишни струпвания от граждани пред общините за смяна на адрес, в спешен порядък бе изготвена бланка за декларация от МВР. Тя ще служи за представяне пред КПП в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението...

повече информация

Подаване на заявления за удостоверения за настоящ адрес в Община Куклен през почивните дни

Във връзка със заповед РД-01-143/ 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването по повод усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, в Община Куклен могат да се подават заявления за удостоверения за...

повече информация

Заповед № 198 /21.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на...

повече информация

Забрана за разгласяване на информация и лични данни относно положителни проби за COVID-19

Областният управител на област Пловдив забранява разгласяването на информация относно наличието на положителни проби за COVID-19 от други лечебни заведения, държавни институции, физически и юридически лица на територията на област Пловдив. Заповед РД-20-46 от...

повече информация

Заповед № 195 / 19.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на министъра на...

повече информация

Заповед № 188 / 18.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на...

повече информация

Община Куклен в подкрепа на хората в нужда и под карантина

Общинската услуга е  за  закупуване на хранителни продукти и  лекарства, както и  заплащане на комунално-битови разходи и се осъществява със средства на заявителите .
Заявките за предоставяне на  услугите  могат да  се подават на телефон 03115/2120 или на имейл: kmet@kuklen.org, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

повече информация

Заповед №РД-01-139 на Министъра на здравеопазването

Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която: „Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват...

повече информация

Препоръки за справяне със стрес при епидемия от коронавирус

Съвети на Световната здравна организация за справяне със стрес при епидемия от коронавирус. Как да се справим със стреса по време на епидемия от коронавирус. Как да помогнем на децата да преодолеят среса при евентуална епидемия от коронавирус

повече информация

Заповед № 187 / 18.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на...

повече информация

Заповед № 184 / 17.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на...

повече информация

Заповед № 181 / 17.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на...

повече информация

Заповед № 177 / 14.03.2020 г. на Кмета на Община Куклен

ЗАПОВЕД № 177 / 14.03.2020 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед №...

повече информация

Здравният министър актуализира своята заповед за въвеждането на противоепидемични мерки в страната

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.: 1. Преустановяват се посещенията в...

повече информация

Преустановят  се посещенията  на  децата  в  ДГ  „Приятели” – градинските  групи  и  детските  яслени  групи.

Поради  необходимост  от  предприемане  на  мерки  за  предотвратяване  и  ограничаване  на  разпространението  на  COVID – 19  и  на  други  вирусни  заболявания, с  цел  осигуряване  на  живота  и  здравето  на  децата, съобщаваме  на  всички  родители, че  от ...

повече информация

Редуциране на курсовете на автобусите на Хеброс Бус обслужващи Община Куклен

За срок от две седмици се редуцират курсовете на автобусите на Хеброс Бус обслужващи Община Куклен. Информация за спрените курсове ще бъде осигурена на Автогара Родопи и на телефона на билетните каси: 032/657-828 Допълнителна...

повече информация

Иформация за гражданите във връзка с ограничаване достъпа до сградата на общинска администрация куклен, предвид обявената грипна епидемия и регистрираните случаи на COVID-19 в България

Уважаеми съграждани, Издадени са заповеди № РД-01-114/05.03.2020 г. и № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за обявяване на грипна епидемия на територията на страната от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. /включително/ и за определяне на ограничителни...

повече информация

Препоръки от Министерството на туризма във връзка с риска от разпространение на коронавирус COVID-19

Във връзка с риска от разпространение на коронавирус COVID-19, решение на Министерския съвет от извънредното заседание проведено на 8 март 2020 г., разпореждания на Националния оперативен щаб, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г., на министъра на здравеопазването и...

повече информация

На основание писмо на Министерство на здравеопазването изх. № 16-00-4/10.03.2020 г. и във връзка с разпространението на епидемията от COVID-19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение са изпратени следните инструктивни материали:

На основание писмо на Министерство на здравеопазването изх. № 16-00-4/10.03.2020 г. и във връзка с разпространението на епидемията от COVID-19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение са изпратени...

повече информация

ИФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И РЕГИСТРИРАНИТЕ СЛУЧАИ НА COVID-19 В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. Министърът на здравеопазването обяви грипна епидемия на територията на цялата страна от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. /включително/. Със заповедта се преустановиха учебните занятия в...

повече информация