ВСИЧКО СВЪРЗАНО С COVID-19

Гореща линия за сигнали: 03115 / 2120

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване...

повече информация

Община Куклен раздаде пакети с хранителни продукти от дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19”. 

Община Куклен раздаде пакети с хранителни продукти от дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19”. Индивидуланите пакети съдържаха хранителни прокутки от първа необходимост и бяха на единична стойност от 50 лв на възрастни хора, хора със специални потребности, самотни...

повече информация

Съобщение от Агенцията за социално подпомагане

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенцията за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп на гражданите до административните си услуги чрез: - Единния портал за достъп до електронни административни услуги; - Системата за сигурно електронно...

повече информация

Заповед №356 от 05.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на...

повече информация

ОБЩИНА КУКЛЕН спечели Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България

Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България, предоставя на Община Куклен дарение в размер на 10 000 лева. Фонд „Обединени срещу...

повече информация

Заповед №348 от 03.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на...

повече информация

Заповед №347 от 01.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на...

повече информация

Заповед №346 от 01.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на...

повече информация

Съобщение

Уважаеми съграждани и гости на община Куклен, Уведомяваме Ви, че съгласно Решение от 01.05.2020 г. на Областния кризисен щаб, се допуска посещение на територията на лесопарк "Родопи", включващ зони за отдих "хижа Здравец", "Копривките", "Студенец" и "Бяла черква" от 9...

повече информация

Заповед №292 от 26.04.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020...

повече информация

Заповед №291 от 26.04.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020...

повече информация

Заповед №285 от 21.04.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020...

повече информация

Раздадени хранителни помощи от Община Куклен

През изминалата седмица служители на Община Куклен раздадоха хранителни помощи на общо 32 лица. Всеки от тях е получил пакет с тегло над 30 кг., съдържащ общо 45 хранителни продукта от първа необходимост. Хората са определени по предварително направен от „Агенцията за...

повече информация

Заповед № 279/16.04.2020 г. на кмета на Oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020...

повече информация

Еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП / извънредно положение/ за семейства с деца до 12 години

Еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП / извънредно положение/ за семейства с деца до 12 години Размер на помощта:375 лв Условия за отпускане Удостоверява се: 1. Двама родители  или единият родител няма право на платен отпуск или платеният отпуск е изчерпан и е в неплатен...

повече информация

Заповед № РД-01-218 от 15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

В резултат на създадената добра организация и стриктното прилагане на въведените противоепидемични мерки на кооперативните пазари и цветните борси в периода от 13.04.2020 г. до 15.04.2020 г., за което показателни са извършените проверки, министърът на здравеопазването...

повече информация

Община Куклен кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”

Община Куклен кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”   Община Куклен разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в...

повече информация

Заповед № 261 от 11.04.2020 г. на кмета на Община Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020...

повече информация

Заповед № 260 от 11.04.2020 г. на кмета на Община Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020...

повече информация

Заповед № 259 от 11.04.2020 г. на кмета на Община Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020...

повече информация

Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за задължително носене на маски на обществени места

Със заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на здравният министър се задължават всички граждани да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.), когато се намират в закрити...

повече информация

Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Във връзка с разпространението на COVID-19 у нас здравният министър, със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р. България до 13.05.2020...

повече информация

Заповед № 250/08.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020...

повече информация

Съобщение от дирекция бюро по труда „РОДОПИ”

Във връзка с извънредното положение в България – няма да има изнесено работно място в гр. Куклен на 13 и 14 април 2020 година. Всички търсещи работа лица, регистрирани в бюрото по труда ще бъдат уведомени по телефона, който са оставили за връзка с тях. За повече...

повече информация

Областен информационен център – Пловдив стартира дистанционни форми на електронна комуникация.

Във връзка с възникналата необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб, Областен информационен център – Пловдив...

повече информация

Ново разписание на автобусите през периода на епидемия от коронавирус

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ "КУКЛЕН - ПЛОВДИВ - КУКЛЕН" ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЕПИДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС КОВИД – 19 ДЕЛНИЧНИ ДНИ от Куклен от Пловдив 05.00 06.00 06.15 07.00 06.45 08.00 07.15 09.15 07.45 10.45 08.45 11.30 10.00 13.00 11.30 14.30 12.15 15.15 13.45 16.30 15.15...

повече информация

За децата: Предложения за игри през свободното време

Скъпи деца,  Председателят на Държавната агенция за закрила на детето и неговите служители предлагат на вниманието ви интересни идеи за игри и дейности, с които да освежите и ангажирате пълноценно и забавно свободното си време, както и истински да се забавлявате...

повече информация

Препоръки на Световната здравна организация

През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви взрива на новото заболяване, причинено от коронавирус в провинция Хубей, Китай, за спешна ситуация за общественото здраве с международно значение. СЗО заяви, че има сериозна опасност коронавирусът от 2019...

повече информация

Заповед № 219/26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от АПК, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за...

повече информация