Информация за Африканската чума по свинете

На вниманието на гражданите на община Куклен информация относно Африканска чума по свинете /АЧС/ - последно обновена на 13.09.2019 г.   Заповед № РД 11-1836/04.09.2019 г. на д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ Заповед № РД 05-285/05.09.2019 г. на...

повече информация

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват в извън границите на урбанизираната територия на гр. Куклен, одобрен със Заповед № ДС-12-1/08.01.2019 г. на Областен управител на област Пловдив, с оглед реализиране на...

повече информация

Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и преустройство на сграда с идентификатор 40467.1.765.1 за обособяване на административно-офисни помещения“ ул. „Асеноградско шосе“ гр. Пловдив – 4009 с инвеститор: „КЦМ“ АД, гр. Пловдив и „Комплексен индустриален сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.)  ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):...

повече информация

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Куклен за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Куклен за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

повече информация

ПРОГРАМА ЗА ДНИТЕ НА ЯВРОВО „ЗА ЯВРОВО С ЛЮБОВ”

ПРОГРАМА ЗА ДНИТЕ НА ЯВРОВО „ЗА ЯВРОВО С ЛЮБОВ” 06-08 СЕПТЕМВРИ 2019 г. НЧ „ПРОБУДА -1923 г.” С. ЯВРОВО 06.09.2019 г. - Петък 10.30 ч. - официално откриване на дните на Яврово. - творческа работилница по случай 100 години от рождението на Николай Хайтов. - литературно...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КУКЛЕН: 1. ПИ № 273, площ - 421 кв.м., зем. земя по § 4 от...

повече информация