Конкурс „Най-добро домашно вино“

Конкурс „Най-добро домашно вино“

Скъпи съграждани, съобщаваме Ви, че на 20.01.2020 г. Община Куклен стартира конкурс „Най-добро домашно вино” в три категории – бяло, розе и червено. Всички желаещи да се включат в конкурса следва да предоставят проби в бутилки от 500 мл. до 30.01.2020 г. в сградата на...

повече информация

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет 2020 г. на Община Куклен

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2020 г. на Община Куклен Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 22 януари 2020 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала,...

повече информация

Решение № ПВ-187-ПВ/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на сондажен кладенец за цех за производство на метални конструкции и изделия“

Решение № ПВ-187-ПВ/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействеието върху околната среда за ИП "Изграждане на сондажен кладенец за цех за производство на метални конструкции и изделия" Местоположение: имот с № 001398, гр. Куклен,...

повече информация
Кметът на община Куклен и граждани обсъдиха такса битови отпадъци 2020 г.

Кметът на община Куклен и граждани обсъдиха такса битови отпадъци 2020 г.

Кметът на община Куклен Мария Белчева организира широки обществени консултации по приемането на план-сметката за такса битови отпадъци. Общинска администрация Куклен и кмета на общината Мария Белчева представиха два варианта на план-сметката за такса битови отпадъци...

повече информация

Oткрит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: Аварийно възстановяване на активизирани свлачищни участъци на общински път /III-8604/ Яврово – Добралък при км. 5+900, км. 10+350 и км. 10+930

На основание: чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: “Аварийно възстановяване на активизирани свлачищни участъци на...

повече информация