Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за именение на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530155/18.11.2010 г., изменено с Решение РР-2068/11.09.2014 г. (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) за обект...

повече информация

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) за обект "Цех за преработка на метални...

повече информация

Ограничено паркиране на МПС на 23.03.2019г.

Уважаеми граждани, уведомяваме ви, че на 23.03.2019 г. /събота/ ще се извърши почистване /метене и миене/ със специализирана техника по главните улици в гр. Куклен. Молим за вашето разбиране и съдействие да се ОГРАНИЧИ ПАРКИРАНЕТОна МПС от 7:00 ч. до 13:00 ч. на...

повече информация

Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 016061 в м. „Кайнаклъка“ с цел промяна Предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за „Жилищно застрояване“

Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 016061 в м. "Кайнаклъка" с цел промяна Предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за "Жилищно застрояване"

повече информация

Тестване на локална автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД

Във връзка с ежегодно тестване на локалната автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД на 01.04.2019 г. /понеделник/ от 13.00 часа   ще бъде извършена тренировка чрез задействане на акустични сигнали и гласови съобщения....

повече информация

Уважаеми граждани, Уведомяваме ви, че поради неблагоприятните атмосферни условия няма да се извърши предвиденото за 13.03.2019 г. /сряда/ пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи.   Молим да бъдем...

повече информация
Сирни Заговезни в град Куклен

Сирни Заговезни в град Куклен

С конкурс за „Най-добра маска и костюм”, песни и хора премина честването на Сирни заговезни в гр. Куклен. В конкурса се включиха 14 деца, които бяха развили своето въображение и се бяха превъплътили в образите на кукери, принцеси, Батман, Спайдърмен, феи, лекари и др....

повече информация