Уведомление за инвестиционно намерение от КЦМ АД

На основание Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.) в община Куклен е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №...

повече информация
Община Куклен с нов сайт

Община Куклен с нов сайт

Добре дошли в новия официален уеб сайт на община Куклен. Той е направен с идеята всяка интересуваща Ви информация да е на 2-3 кликвания на мишката. Зарежда се еднакво добре както на настолни компютри, така и на мобилни устройства. Молим да ни извините ако в началото...

повече информация

Съобщение

Съобщение на вниманието на заинтересуваните лица и общественост На основание: Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.) В община Куклен е ...

повече информация
Обявление

Обявление

Община Куклен, област Пловдив на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 517 на ОБС Куклен, взето с протокол № 46 от 27.10. 2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията се ...

повече информация
Вдигане на куните

Вдигане на куните

На 31 Май 2018 година в с. Яворово, община Куклен за поредна година ще се имаме възможност да присъсваме на древният празник „Вдигане на куните” или още познат като „Черковане”, който е описан в селищната монография на Н. Хайтов за с. Яврово, издание на БАН 1958г. Той...

повече информация