Заповед № 219/26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от АПК, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за...

повече информация

 Заповед № 209/24.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-144/22.03.2020г. за допълнение на заповед №...

повече информация

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване

Във връзка с ежегодно тестване на локалната система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при...

повече информация

Възможност за 5% отстъпка от данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства

През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година, съгласно  § 26 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по...

повече информация

Бланка за декларация от МВР

Уважаеми съграждани, За да се избегнат излишни струпвания от граждани пред общините за смяна на адрес, в спешен порядък бе изготвена бланка за декларация от МВР. Тя ще служи за представяне пред КПП в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението...

повече информация

Подаване на заявления за удостоверения за настоящ адрес в Община Куклен през почивните дни

Във връзка със заповед РД-01-143/ 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването по повод усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, в Община Куклен могат да се подават заявления за удостоверения за...

повече информация

Заповед № 198 /21.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на...

повече информация