ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение от дирекция бюро по труда „РОДОПИ”

Във връзка с извънредното положение в българия – няма да има изнесено работно място в гр.куклен на 13 и 14 април 2020 година. Всички търсещи работа лица, регистрирани в бюрото по труда ще бъдат уведомени по телефона, който са оставили за връзка с тях. За повече...

повече информация

Ново разписание на автобусите през периода на епидемия от коронавирус

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ "КУКЛЕН - ПЛОВДИВ - КУКЛЕН" ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЕПИДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС КОВИД – 19 ДЕЛНИЧНИ ДНИ от Куклен от Пловдив 05.00 06.00 06.15 07.00 06.45 08.00 07.15 09.15 07.45 10.45 08.45 11.30 10.00 13.00 11.30 14.30 12.15 15.15 13.45 16.30 15.15...

повече информация

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване

Във връзка с ежегодно тестване на локалната система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при...

повече информация

Възможност за 5% отстъпка от данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства

През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година, съгласно  § 26 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по...

повече информация

Община Куклен в подкрепа на хората в нужда и под карантина

Общинската услуга е  за  закупуване на хранителни продукти и  лекарства, както и  заплащане на комунално-битови разходи и се осъществява със средства на заявителите .
Заявките за предоставяне на  услугите  могат да  се подават на телефон 03115/2120 или на имейл: kmet@kuklen.org, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

повече информация

Агенция за Социално Подпомагане преустановява настаняването на нови потребители във всички специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, държавно делегирана дейност

Агенция за Социално Подпомагане преустановява настаняването на нови потребители във всички специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, държавно делегирана дейност. Уведомително писмо Заповед РД01-0497-16.03.2020...

повече информация

Временна организация на движението по ул. „Александър Стамболийски”

Във връзка с полагане на нова пътна настилка на моста на ул. „Александър Стамболийски” на 05.03.2020 г. /четвъртък/  и  06.03.2020 г. /петък/ от 09.00 ч. до 16.00 ч.  , няма да се ползва спирката до „Професионална гимназия по селско стопанство” в гр. Куклен в посока...

повече информация