ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец ТК, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 40467.1.398, м-т “Орта хан“ гр. Куклен, община Куклен,...

повече информация

Eднократнa годишна финансова подкрепа за пенсионерите с ниски пенсии

Със Закона за държавния бюджет на Република България е определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, ще получат еднократно годишна...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение “Разширение на завод за горещо поцинковане“ в УПИ...

повече информация

На 05.04.2021 г. /понеделник/ звено Mестни данъци и такси няма да работи с граждани.

Уважаеми граждани,   Уведомяваме ви, че на 05.04.2021 г. /понеделник/ поради технически причини звено Mестни данъци и такси към дирекция АПИО, ФСД И МДТ община Kуклен няма да работи с граждани. Всички данъкоплатци могат да заплатят задълженията си в клоновете на...

повече информация

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване на КЦМ АД

Във връзка с ежегодно тестване на локалната  система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор 40467.11.1617 по...

повече информация

Почина почетен гражданин на община Куклен

Уважаеми съграждани, вчера на 94-годишна възраст ни напусна завинаги г-н Димитър Павлов - един светъл ум, отдал живота си за развитието на Куклен, работил дълги години като секретар и заместник- кмет на кметство Куклен. Община Куклен изказва искрени съболезнования на...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на автомивка" в ПИ 40467.13.349, гр. Куклен,...

повече информация