ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Информация за Африканската чума по свинете

На вниманието на гражданите на община Куклен информация относно Африканска чума по свинете /АЧС/ - последно обновена на 13.09.2019 г.   Заповед № РД 11-1836/04.09.2019 г. на д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ Заповед № РД 05-285/05.09.2019 г. на...

повече информация

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват в извън границите на урбанизираната територия на гр. Куклен, одобрен със Заповед № ДС-12-1/08.01.2019 г. на Областен управител на област Пловдив, с оглед реализиране на...

повече информация

Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и преустройство на сграда с идентификатор 40467.1.765.1 за обособяване на административно-офисни помещения“ ул. „Асеноградско шосе“ гр. Пловдив – 4009 с инвеститор: „КЦМ“ АД, гр. Пловдив и „Комплексен индустриален сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.)  ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):...

повече информация

Уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна на разходни норми за използвани ресурси и количества отпадъци в действащото КР № 1-НЗ/2017 г. на КЦМ АД“

Уведомление за инвестиционно предложение: "Промяна на разходни норми за използвани ресурси и количества отпадъци в действащото КР № 1-НЗ/2017 г. на КЦМ...

повече информация

Консултации за прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия

Уважаеми граждани, На 11.09.2019 г. /сряда/ в Община Куклен мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив отново ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на...

повече информация

Мерки за безопасност във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“

Във връзка с ограничаването на заболяването Африканска чума по свинете и свеждането до минимум на всеки риск от разпространение, следва да се прилагат следните мерки, които може да видите...

повече информация