ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване на КЦМ АД

Във връзка с ежегодно тестване на локалната  система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при...

повече информация

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от европейския съюз на община Куклен за 2020 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА 2020 г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на система за борба със слани към...

повече информация

Ретро снимки от Куклен в изложба на открито

Изложба с фотографии в галерия на открито пред НЧ“Н.Вапцаров“ в Куклен показва как се е развивало родопското градче през последния век от своята история. Старите фотографии от Куклен, правени в периода от края на 19 –ти до средата на миналия век, разкриват...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на земеделска земя на поземлен...

повече информация

Кампания „Home connect – доброто ни свързва“ на BOSCH Домакински уреди в България

Уважаеми съграждани, Във връзка с постъпило в Агенцията за социално подпомагане писмо, относно провеждане на кампания „Home connect - доброто ни свързва“, която е част от корпоративната социална отговорност на представителството на BOSCH Домакински уреди в България,...

повече информация

Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Куклен за периода: 2021-2030 г.

На основание чл. 6д, ал. 1 от „Закон за защита при бедствия” в Община Куклен е изготвен проект на " Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Куклен 2021-2030 година”. Във връзка с чл. 6д, ал. 2 от „Закон за защита при бедствия”, Община...

повече информация