КОНКУРСИ

Конкурс за длъжност Юрисконсулт

Заповед №4 от 05.01.2021г. за обявяване на конкурс Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати Система за определяне на резултатите Извлечение от...

Конкурс за длъжност „Старши юрисконсулт“

Заповед 934 за обявяване на конкурс за длъжност „Старши юрисконсулт“ Заявление за участие в конкурс Декларация по чл. 17 ал. 3, т. 1 от НПКПМДС Списък с допуснати кандидати Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжноста Старши юрисконсулт Извлечение от...