КОНКУРСИ

ОБЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Община Куклен обявява, временно свободно работно място по трудово правоотношение, до завръщане на титуляра в дейност „Чистота” при Община Куклен, а именно: Длъжност Товарач             Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности във връзка с вземането и...

Извлечение от протокол на конкурсната комисия за проведения конкурс за началник на отдел „ППОС, МПП, ЕТТ, ОМПС и ГР“ и получени окончателни резултати

Извлечение от протокол на конкурсната комисия за проведения конкурс за началник на отдел „ППОС, МПП, ЕТТ, ОМПС и ГР“ и получени окончателни...