КОНКУРСИ

ОБЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Община Куклен обявява, временно свободно работно място по трудово правоотношение, до завръщане на титуляра в дейност „Чистота” при Община Куклен, а именно: Длъжност Товарач             Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности във връзка с вземането и...