АКТУАЛНО

Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на общински имоти

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:      I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: ПИ № 41.761, площ - 1 095 кв.м., НТП – нива, м....

повече информация

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2018 г. на община Куклен

Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 12 януари 2018 г. /петък/ от 11.00 часа в заседателната зала, находяща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Куклен, ул....

повече информация

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ФАСАДАТА НЧ „Н.Й.Вапцаров“

ПОКАНА за обществено обсъждане на проект на схема за разполагане на  паметна плоча на кукленци, избити от комунизма, на северната фасада на сградата на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1922” гр. Куклен Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл....

повече информация

Коледарчета от Куклен с поздрав за празниците

Коледарчета от 1 А клас при СУ "Отец Паисий", гр. Куклен огласиха с песни и танци сградата на Общината. По традиция всяка година първокласниците от училището в града отправят Коледни и Новогодишни пожелания за здраве и благоденствие към кмета, общинска администрация и...

повече информация

Уведомление за инвестиционно намерение от КЦМ АД

На основание Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.) в община Куклен е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №...

повече информация

Съобщение

Съобщение на вниманието на заинтересуваните лица и общественост На основание: Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.) В община Куклен е ...

повече информация