АКТУАЛНО

Изменение и допълнение Наредба 10

Докладна записка изменение и допълнение Наредба 10 Частична оценка на въздействието Наредба 10 Проект Наредба 10 Финансова обезпеченост ГРАО Финансова обезпеченост МДТ Финансова обезпеченост УТС ...

повече информация

Уведомление за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“

Уведомление за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“ Всички подробности относно инвестиционното предложение можете да намерите...

повече информация

Решение № ПВ-34-ПР/2018 година

Решение № ПВ-34-ПР/2018 година за преценяване на необходимоста от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Пълният текст на решението можете да намерите...

повече информация