АКТУАЛНО

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти и вещи – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КУКЛЕН: ПИ  № 40.136, площ -  484 кв.м., с НТП – нива,...

повече информация

Общински съвет Куклен избра своя нов председател

Общински съвет Куклен потвърди избора си за председател на общински съвет, въпреки жалбата към областна управа от някои съветници. С 8 гласа “За” Стефан Куцинов бе отново избран за председател на общинския съвет в Куклен. Подалите жалба общински съветници отново не...

повече информация