АКТУАЛНО

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА САНИТАРНО БИТОВИ ЦЕЛИ в УПИ ІІ 1.764

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА САНИТАРНО БИТОВИ ЦЕЛИ в УПИ ІІ 1.764, ТУ „Рафинация и рециклинг“ на ООП, КЦМ АД, Пловдив Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение във връзка с инвестиционно предложение на...

повече информация

Съобщение

Във връзка с изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД на 06.06.2018 г. от 11.00 часа до 11.30 часа ще бъде извършено функционално изпитание за интеграция на същата към Националната система за ранно...

повече информация

Съобщение

Уведомяваме Ви, че на 09.05.2018 г. от 16:00 ч, в сградата на Общината на ет. 3 в заседателна зала ще се проведе среща със земеделски производители. На срещата ще присъстват представители на 01 РУ Пловдив и Община Куклен. Срещата се провежда във връзка с предстоящата...

повече информация

Актуализация и допълнение на техническия проект за обект BG16RFOP001-7.001-0015 …

Актуализация и допълнение на техническия проект за обект BG16RFOP001-7.001-0015 Лот 6 "Път II-86 Пловдив - Асеновград от км. 14+860 до км. 25+150 с обща дължина 10,290 км. област Пловдив", част "Отводняване" и част "Отводнителни и напоителни...

повече информация