ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение

Уважаеми граждани, Уведомяваме ви, че на 26.02.2020 г. /сряда/ в сградата на Община Куклен на третия етаж в заседателната зала от 10:00 – 12:00 ч., ще се проведат изнесени приемни на Териториалния областен офис (ТОО) – гр. Пловдив към Национална служба за съвети в...

повече информация

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Общинска администрация Куклен Ви уведомява, че стартира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Програмата ще осигури заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с...

повече информация

Съобщение във връзка с издаването на лични документи

Уважаеми съграждани, През 2020 г. изтичат сроковете на валидност на личните документи – паспорти, лични карти и свидетелства за управление на МПС на много граждани. Предвид гореописаното, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи  Пловдив уведомява...

повече информация

На вниманието на всички собственици на сгради завършени на груб строеж, на територията на Oбщина Kуклен

Звено "Mестни данъци и такси" към дирекция АПИО, ФСД и МДТ Oбщина Kуклен, уведомява всички собственици на сгради завършени на груб строеж, че съгласно параграф 28 от ПЗР към закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане, за...

повече информация

ВНИМАНИЕ – инфлуенца (птичи грип) по птиците

Във връзка с предотвратяване проникването на заболяването Инфлуенца /птичи грип/ по птиците на територията на община Куклен, уведомяваме всички собственици на домашни птици да следват дадените указания: Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете; Да се...

повече информация