ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Такса за притежаване на куче за 2020 г.

Уведомяваме собствениците на домашни кучета, регистрирани в Община Куклен, че годишната такса за притежаване на куче, може да се заплати по банков път на посочената банкова сметка: IBAN СМЕТКА: BG08CECB979084G0663600; BIC: CECBBGSF; Код за плащане: 448013; като...

повече информация

Временно ограничаване на достъпа на ППС по ул. Славянска

Уважаеми съграждани, във връзка с ремонтни дейности на ул. „Славянска” на 08.04.2020 г. /сряда/ от 08.30ч. до 16.00ч., ще бъде ограничен достъпа на пътни превозни средства в участъка от магазин КООП до ДГ " Приятели " в гр. Куклен. От ръководството на Община...

повече информация

Съобщение от дирекция бюро по труда „РОДОПИ”

Във връзка с извънредното положение в България – няма да има изнесено работно място в гр. Куклен на 13 и 14 април 2020 година. Всички търсещи работа лица, регистрирани в бюрото по труда ще бъдат уведомени по телефона, който са оставили за връзка с тях. За повече...

повече информация

Ново разписание на автобусите през периода на епидемия от коронавирус

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ "КУКЛЕН - ПЛОВДИВ - КУКЛЕН" ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЕПИДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС КОВИД – 19 ДЕЛНИЧНИ ДНИ от Куклен от Пловдив 05.00 06.00 06.15 07.00 06.45 08.00 07.15 09.15 07.45 10.45 08.45 11.30 10.00 13.00 11.30 14.30 12.15 15.15 13.45 16.30 15.15...

повече информация

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване

Във връзка с ежегодно тестване на локалната система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при...

повече информация

Възможност за 5% отстъпка от данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства

През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година, съгласно  § 26 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по...

повече информация