Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за именение на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530155/18.11.2010 г., изменено с Решение РР-2068/11.09.2014 г. (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) за обект...

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) за обект „Цех за преработка на метални...

Ограничено паркиране на МПС на 23.03.2019г.

Уважаеми граждани, уведомяваме ви, че на 23.03.2019 г. /събота/ ще се извърши почистване /метене и миене/ със специализирана техника по главните улици в гр. Куклен. Молим за вашето разбиране и съдействие да се ОГРАНИЧИ ПАРКИРАНЕТОна МПС от 7:00 ч. до 13:00 ч. на...

Тестване на локална автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД

Във връзка с ежегодно тестване на локалната автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД на 01.04.2019 г. /понеделник/ от 13.00 часа   ще бъде извършена тренировка чрез задействане на акустични сигнали и гласови съобщения....

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до „КАМБАНА 1872“ EOOД, гр. Пловдив представлявано от г-жа Петя Лимонова.

Уважаеми граждани, Уведомяваме ви, че поради неблагоприятните атмосферни условия няма да се извърши предвиденото за 13.03.2019 г. /сряда/ пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи.   Молим да бъдем...

Сирни Заговезни в град Куклен

С конкурс за „Най-добра маска и костюм”, песни и хора премина честването на Сирни заговезни в гр. Куклен. В конкурса се включиха 14 деца, които бяха развили своето въображение и се бяха превъплътили в образите на кукери, принцеси, Батман, Спайдърмен, феи, лекари и др....