Пръскане на зелени площи на 28.05.2019 г. след 19:00 ч.

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че на дата 28.05.2019 г. /вторник/ след 19.00 ч. ще се извърши третиране срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат ”Айкън 10 КС” на зелените площи  и териториите на ДГ ”Приятели”, Детска ясла, СУ “Отец Паисий”, ПГ по СС и Стадиона в...

Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че община Куклен има осигурена площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци. Площадката се намира на територията на склада на Общината находящ се на адрес ул....

Децата в гр. Куклен посрещат празника на детето с нов площад, модерна детска площадка и безплатен Wi-Fi

На 1 юни Международния ден на детето предстои официално откриване на площада в гр. Куклен. Централният площад в гр. Куклен е с нов облик, след като приключиха ремонтните дейности по първия етап от проекта за реновация на централна градска част. Те обхванаха подмяна на...

Инвестиционно намерение “Ново нискоетажно свободно застрояване в УПИ X-1139, кв. 82 по плана на град Куклен, община Куклен, област Пловдив“ на Сюлейман Иляз Сюлейман

1717 “Ново нискоетажно свободно застрояване в УПИ X-1139, кв. 82 по плана на град Куклен, община Куклен, област Пловдив“ на Сюлейман Иляз Сюлейман

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности по пътя гр. Куклен-КЦМ

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 февруари 2019 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че на 22.05.2019...

Уведомление за инвестиционно предложение от Мария Георгиева Векиева „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 138 в м-т „Царина“, землище на с. Гълъбово – Параграф 4, община Куклен с площ 0,598 дка.

Уведомление за инвестиционно предложение от Мария Георгиева Векиева „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 138 в м-т „Царина“, землище на с. Гълъбово – Параграф 4, община Куклен с площ 0,598...

Уведомление за инвестиционно предложение от Росен Георгиев Арнаудов „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ с идентификатор 001461 с площ 0,637 дка в землище на с. Гълъбово, местност „Св. Петка“, община Куклен.

Уведомление за инвестиционно предложение от Росен Георгиев Арнаудов „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ с идентификатор 001461 с площ 0,637 дка в землище на с. Гълъбово, местност „Св. Петка“, община...

Уведомително писмо за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

Уведомително писмо за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от...

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.