Председател на Общински съвет

Пламен Петров Гошев
Политическа партия ГЕРБ
сл. тел. 03115/21-20
сл. GSM 0885/902790

 

ЧЛЕНОВЕ

Пламен Петров Гошев
Политическа партия ГЕРБ
сл. тел. 03115/21-20
сл. GSM 0885/902790

Борислав Аргиров Аргиров – Общински съветник
Политическа партия ГЕРБ

Борислав Карамфилов Момчев – Общински съветник
Политическа партия ГЕРБ

Димитър Георгиев Димитров – Общински съветник
НЕЗАВИСИМ

Райчо Атанасов Бижев – Общински съветник
НЕЗАВИСИМ

Зехра Илияз Бекирефенди – Общински съветник
Политическа партия ДПС

Албена Черкезова Костадинова – Общински съветник
НОВА АЛТЕРНАТИВА

Ангел Петров Милянчев – Общински съветник
НОВА АЛТЕРНАТИВА

Стефан Манолов Куцинов – Общински съветник
НОВА АЛТЕРНАТИВА

Надрие Мюмюнова Мурадова – Общински съветник
Политическа партия ДПС

Сали Салимехмедов Рамаданов – Общински съветник
Политическа партия ДПС

Ердуан Сали Мехмед – Общински съветник
Реформаторски блок

Салимехмед Нуретин Мюмюн – Общински съветник
Реформаторски блок

ФОРМА ЗА КОНТАКТ:

11 + 10 =

Публични търгове с тайно наддаване

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:  ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: ПИ  № 2020, по кадастралния план на гр. Куклен,...

Търгове с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1801 на територията на община Куклен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1802 на територията на община Куклен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща...