Председател на Общински съвет

Пламен Петров Гошев
Политическа партия ГЕРБ
сл. тел. 03115/21-20
сл. GSM 0885/902790

 

ЧЛЕНОВЕ

Пламен Петров Гошев
Политическа партия ГЕРБ
сл. тел. 03115/21-20
сл. GSM 0885/902790

Борислав Аргиров Аргиров – Общински съветник
Политическа партия ГЕРБ

Борислав Карамфилов Момчев – Общински съветник
Политическа партия ГЕРБ

Димитър Георгиев Димитров – Общински съветник
НЕЗАВИСИМ

Райчо Атанасов Бижев – Общински съветник
НЕЗАВИСИМ

Зехра Илияз Бекирефенди – Общински съветник
Политическа партия ДПС

Албена Черкезова Костадинова – Общински съветник
НОВА АЛТЕРНАТИВА

Ангел Петров Милянчев – Общински съветник
НОВА АЛТЕРНАТИВА

Димитър Кръстев Сотиров – Общински съветник
НОВА АЛТЕРНАТИВА

Надрие Мюмюнова Мурадова – Общински съветник
Политическа партия ДПС

Сали Салимехмедов Рамаданов – Общински съветник
Политическа партия ДПС

Ердуан Сали Мехмед – Общински съветник

Реформаторски блок

Салимехмед Нуретин Мюмюн – Общински съветник
Реформаторски блок

ФОРМА ЗА КОНТАКТ:

15 + 5 =

Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на общински имоти

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:      I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: ПИ № 41.761, площ - 1 095 кв.м., НТП – нива, м....