Председател на Общински съвет

Стефан Куцинов
сл. тел. 03115/21-20
сл. GSM 0885/902790

ЧЛЕНОВЕ

Пламен Петров Гошев
Политическа партия ГЕРБ

Николина Иванова Миткова – Общински съветник
Политическа партия ГЕРБ

Борислав Карамфилов Момчев – Общински съветник
Политическа партия ГЕРБ

Димитър Георгиев Димитров – Общински съветник
НЕЗАВИСИМ

Райчо Атанасов Бижев – Общински съветник
НЕЗАВИСИМ

Зехра Илияз Бекирефенди – Общински съветник
Политическа партия ДПС

Албена Черкезова Костадинова – Общински съветник
НОВА АЛТЕРНАТИВА

Ангел Петров Милянчев – Общински съветник
НОВА АЛТЕРНАТИВА

Стефан Манолов Куцинов – Общински съветник
НОВА АЛТЕРНАТИВА

Надрие Мюмюнова Мурадова – Общински съветник
Политическа партия ДПС

Сали Салимехмедов Рамаданов – Общински съветник
Политическа партия ДПС

Ердуан Сали Мехмед – Общински съветник
Реформаторски блок

Салимехмед Нуретин Мюмюн – Общински съветник
Реформаторски блок

ФОРМА ЗА КОНТАКТ:

11 + 13 =