ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, В КОИТО ОБЩИНА КУКЛЕН ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯ

Главен регистър за публична общинска собственост

Регистър за разпоредителни сделки – общинска собственост

Уведомление за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“

Уведомление за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“ Всички подробности относно инвестиционното предложение можете да намерите...

повече информация

Решение № ПВ-34-ПР/2018 година

Решение № ПВ-34-ПР/2018 година за преценяване на необходимоста от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Пълният текст на решението можете да намерите...

повече информация

Съобщение

Общинска администрация Куклен уведомява заинтересованите лица, че на 7 март 2018 г. /сряда/ служба „Местни данъци и такси” /включително касата/ няма да работи  с граждани и юридически лица, поради извършване на техническа профилактика. Моля да бъдем извинени за...

повече информация

Уведомления

Уведомление за инвестиционно намерение: „Реконструкция на котелна централа – Етап 2“ Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение във връзка с инвестиционно предложение на КЦМ АД „Реконструкция на котелна централа – Етап...

повече информация