ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, В КОИТО ОБЩИНА КУКЛЕН ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯ

Главен регистър за публична общинска собственост

Регистър за разпоредителни сделки – общинска собственост

Промяна на разписанието на автобусите тръгващи от гр. Куклен

На вниманието на жителите на град Куклен От 17.12.2018 (понеделник) влиза в сила ново разписание на автобусите по линията Куклен - Пловдив. Промяната е в два от часовете на тръгване на автобуса от гр. Куклен за гр. Пловдив както следва:от 6:45 се променя на 6:35и от...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти и вещи – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КУКЛЕН: ПИ  № 40.136, площ -  484 кв.м., с НТП – нива,...

повече информация

Изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на Цех за преработка на метални детайли в землището на град Куклен и изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдещия цех, с Възложител „БГ ПАРАПЕТИ“ ЕООД.

Относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на Цех за преработка на метални детайли в землището на град Куклен и изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдещия цех, с Възложител "БГ ПАРАПЕТИ" ЕООД. Информация за...

повече информация