ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЪЛЕН СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, В КОИТО ОБЩИНА КУКЛЕН ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯ

Количества разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана на територията на Община Куклен през 2018 г.

Регистър на домашни кучета на територията на Община Куклен за 2018 г.

Регистър на дълготрайните декоративни дървета и на дървета с историческо значение на територията на Община Куклен

Регистър на озеленените площи на територията на Община Куклен

Регистър на военните паметниците на територията на Община Куклен

Регистър на културните институти в Община Куклен

Регистър на паметниците на територията на Община Куклен

Регистър на социалните услуги в Община Куклен

Регистър на спортните клубове в Община Куклен

Списък на училища, детска градина и обслужващи звена

Регистър на лекарските практики

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Куклен

Регистър на земеделски земи отдадени под наем и аренда

 Регистър на пчелините и пчелните семейства

Регистър на търговските дружества с общинско участие