РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ „КУКЛЕН – ПЛОВДИВ – КУКЛЕН“ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЕПИДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС КОВИД – 19

ДЕЛНИЧНИ ДНИ

от Куклен от Пловдив
05.00 06.00
06.15 07.00
06.45 08.00
07.15 09.15
07.45 10.45
08.45 11.30
10.00 13.00
11.30 14.30
12.15 15.15
13.45 16.30
15.15 17.00
16.00 17.30
17.30 18.00
18.10 19.30
18.30 20.40
19.00 21.40
20.00  
21.20  
22.10