Е-УСЛУГИ 

Електронни услуги предоставяни от Община Куклен

Деловодна справка за подадените от вас нормативни документи в администрацията на общината.За да получите желаната информация следва в диалоговия прозорец с надпис „регистрационен индекс“ да изпишете текста „Вх.№ – “ и съответния номер, а в диалоговия прозорец с надпис “ Код за достъп“ , вашият уникален код, който ви е предоставен.