ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

Клуб на пенсионера

адрес: ул. Александър Стамболийски 52
работно време:
преди обед: 9:00ч. – 12:00ч.
следобед: 16:00ч. -20:00ч.
почивен ден: неделя
лице за конктакт- Атанас Шаламанов
тел: 0899448897

 

Женски клуб „Рай“

адрес: ул. Александър Стамболийски 43
работно време:
8:30ч.- 12:30ч.
почивен ден: понеделник
лице за контакт- Нели Белчева
тел: 0898626640