Агенция за Социално Подпомагане преустановява настаняването на нови потребители във всички специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, държавно делегирана дейност.

Уведомително писмо

Заповед РД01-0497-16.03.2020 г.