В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Куклен изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Предложения се приемат в деловодството на община Куклен на ул. „Александър Стамболийски“ 43 , както и по поща, вкл. на електронна поща mail@kuklen.org