С пълно единодушие на днешното заседание на Общинския съвет в Куклен общинските съветници приеха бюджета за 2024 година. Кметът Мария Белчева прие това като добър знак за успешна година.

Бюджетът на общината за 2024 г. ще бъде 13 556 409 млн. лева, а 3 293 827 млн. лева са отпуснати за капиталови разходи по Инвестиционна програма за общински проекти.

Таз годишния бюджет е малко по-различен, като по-голяма част от капиталовата субсидия е отделена за проектирания на важни общински обекти. С тях ще се кандидатства за финансиране през държавния бюджет и европейски програми. Сред важните обекти са проектиране на нова спортна зала и детска градина, рехабилитация на общински пътища, сред които обходния път на Куклен-Брестник. В бюджета присъства и изграждането на нов път в м. Копривките, който ще улесни развитието на туристическата зона в парк”Родопи”.

Отново голямо внимание се обръща и на социалните плащания за уязвими групи, за деца и младежи, като по това перо от бюджета е заложено увеличение на помощите.

“С приемането на бюджета ще бъде продължено благоустрояването и развитието на общината като се реализират важни приоритети. С проектирането на нова детска градина и спортна зала, с реновиране на паркови и други зелени пространства във всички населени места, ще отговорим на дългогодишни потребности на населението. Разширяваме възможностите за инвестиции на територията ни, както за бизнеса така и за жилилищно застрояване”-коментира кметът Белчева.