На 2 Юни 2018 година в с. Яворово, община Куклен за поредна година ще се имаме възможност да присъсваме на древният празник „Вдигане на куните” или още познат като „Черковане”, който е описан в селищната монография на Н. Хайтов за с. Яврово, издание на БАН 1958г. Той е традиционен за местната общност и носи белега на една древна традиция, свързана със стремежа на хората за плодородие и по-добър живот, а по-късно с християнската религия по тези места. Смесването на езически обичаи и вярвания с традициите на ортодоксалното християнство в празника още веднъж доказва желанието и стемежа на българина към запазване и съхраняване на всичко ценно в неговата духовна култура.По традиция празникът, който е всъщност тържествено молебствие за плодородие, се провежда през м. май, на осмия четвъртък след Великден. Молебствието започва с литургия в църквата на с. Яврово и преминава през всички свети места, параклиси и оброчища в района на селото, като се извършват различни обреди, пеят се специални песни за празника, пекат се хлябове и се приготвят различни ястия. Обичаят се пази от хората в с. Яврово и те продължават всяка година да извършват тържественото молебствие, но обичаят постепенно се загубва. Чрез неговото възстановяване се запазва една стара традиция, придава се нов облик и нов живот. Във възстановката на този стар празник участват и млади хора от гр. Куклен и района, за които това е възможност за нова изява, която е свързана с културно-историческите традиции на с. Яврово и на община Куклен.