Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на дата 25.04.2023 г. /вторник/ от 09.00 ч., ще се извърши премахване на дървета ул. ”П. Яворов‘‘ в участъка от ул. ”Ал. Стамболийски” до ул. ”Славянска” и ул. ”Ал. Стамболийски” в района на автобусна спирка ”Иван Вазов” срещу църквата ”Св. Богородица”.
Налага се временно ограничаване на движението в посочените участъци, с цел осигуряване безопасността на гражданите. Молим да бъдете внимателни.