Уважаеми съграждани,

Във връзка с поставяне под карантина на част от служителите в отдел „Устройство на територията и строителство” за срок от 14 дни – от 09.11.2020 г. до 22.11.2020 г., Ви уведомяваме, че се отменят приемните дни за граждани на отдела – вторник и четвъртък.

Предвид гореописаните обективни обстоятелства, срокът за предоставяне на административни услуги /скици, удостоверения, разрешения и други документи/ се удължава с 14 дни.