Днес България се прекланя пред героите си .
България помни и спочит произнася имената на Георги Раковски, Стефан Караджа, Васил Левски, Георги Бенковски, Панайот Волов…
Отново коленичим до земята, родила хиляди герои, пропита с кръвта им и пазеща спомена за тях, защото вярваме, че тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…