Уважаеми граждани,

Община Куклен е включена в инициативата на BTV МЕДИА ГРУП – ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”, която ще се проведе на 15 септември /събота/ 2018 година.

            Планирани са следните райони за почистване на територията на община Куклен:

 1. Град Куклен:
 • Зелената площ зад Поликлиниката – отговорник: Стойна Згурова, тел. 0899377727
 • ул. „Демокрция”, Парка на старите гробища – отговорник: Маргарита Матрева, тел. 0886255125
 • Площта пред стадиона на гр. Куклен – отговорник:Илия Димов, тел. 0886208884
 • парк „Орханели” – отговорник: Петър Георгиев, тел. 0878358411
 • ул. „Славянска”, от паркинга на магазин „КООП” към ПГ по СС – отговорник: Веска Терзиева, тел. 0885776229

Главния пункт ще бъде в сградата на общинска администрация гр. Куклен. Там ще се раздават чували и ръкавици.

 1. с. Гълъбово
 • Централната част и зелените площи на с. Гълъбово

За контакти: Мария Пишева – Кмет на с. Гълъбово, тел. 0894680004

Главния пункт ще бъде в сградата на кметството в с.Гълъбово. Там ще се раздават чували и ръкавици.

 1. с. Руен
 • Гробищен парк
 • Територията на дерето намиращо се в с. Руен
 • Територията на Параклис „Св. Илия”

За контакти: Здравко Куманов – Кмет на с. Руен, тел. 0888456224

Главния пункт ще бъде в сградата на кметството в с. Руен. Там ще се раздават чували и ръкавици.

 1. с. Цар Калоян
 • Двата входа на с. Цар Калоян
 • Гробищен парк
 • Територията на Централното дере
 • Зелени площи на територията на с. Цар Калоян

За контакти: Диана Давчева – Кметски наместник на с. Цар Калоян, тел. 0885776226

Главния пункт ще бъде в сградата на кметството в с.Цар Калоян. Там ще се раздават чували и ръкавици.

 1. с. Яврово
 • Територията на дерето намиращо се в са. Яврово
 • Зелени площи на територията на с. Яврово

За контакти: Александър Тавков – Кметски наместник на с. Яврово, тел. 0877602785

Главния пункт ще бъде в сградата на кметството в с. Яврово. Там ще се раздават чували и ръкавици.

 1. с. Добралък
 • Местност „Дълбоки дол”
 • Местност „Забракавица”
 • Територията на централното дере

За контакти: Владимир Димов – Кметски наместник на с. Добралък, тел. 0889976055

Главния пункт ще бъде в сградата на кметството в с. Добралък. Там ще се раздават чували и ръкавици.

 

Начален час на кампанията „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО – 9:00 ч. пред сборните пунктове по населени места.