ГД „ГРАО“ се надява да спести времето и неудобството на българските граждани да се информират от разлепените на обществени места избирателни списъци и осигурява възможност на всеки избирател да прави проверка и справка по ЕГН и то безплатно за избирателния списък.

Възможности за Справка >>