С демонстрационен мач бе открито игрище за футбол на малки вратички в Куклен.
Паралелно откриване имаше и на площадка за фитнес на открито.

Лентата на спортните съоръжения прерязаха кметът на общината Мария Белчева и заместник-кметът на Асеновград и председател на МИГ”Куклен- Асеновград” инж. Петър Петров.

В рамките на събитието, бе проведена загрявка и състезание по многобой включващ скок дължина, лицеви опори и коремни преси.
Награди получиха отличените на 1-во, 2-ро и 3-то място в три възрастови категории.

Спортният празник завърши с демонстрационен мач на футболистите на ФК”Атлетик”.

На събитието присъстваха още: заместник-кметът Христо Божинов, председателят на Общинския съвет Ива Дичева, Илица Даскалова -изпълнителният директор на “МИГ Куклен-Асеновград, зам.кметът на Пловдив и олимпийски шампион с два златни медала- Николай Бухалов, Иван Паунов – спортен директор и член на Управителния съвет на ФК “ Атлетик “ Куклен граждани на Куклен.

Средствата за изграждането на спортното съоръжение са осигурени Финансирането на проекта е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“и по помярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“.

Средствата за фитнеса на открито са осигурени от Местната комисия срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Съоръжениеята ще може да се ползват от всички жители на града и община Куклен за практикуване на любимия спорт в свободното време.

 

“Терена с изкуствена настилка ще ползват както децата, така и възрастните- стига да искат да спортуват“, подчерта кметът Мария Белчева.