Уважаеми съграждани,

Община Куклен участва в проект за намаляване на депонираните битови отпадъци чрез изграждане на компостиращи инсталации. В рамките на проекта ще бъде създадена система за събиране и временно съхранение на биоотпадъци в общината.

Контейнерите за биоотпадъци са кафяви и в тях се събират:
– Растителни отпадъци (треви, листа, цветя, отпадъци от подрязване на храсти)
– Обелки от плодове и зеленчуци
– Черупки на яйца
– Хартиени и картонени опаковки
– Дървесни стърготини и шишарки

В кафявите контейнери е забранено да се изхвърлят:
– Битови отпадъци
– Пепел от въглища и дърва
– Сезал, канап, стъкло
– Опаковъчни ленти и мрежи, кабели, стреч фолио
– Въжета, тел, строителни отпадъци
– Пластмасови и метални опаковки, батерии

Списък на местата с разположените контейнери ще бъде предоставен по населени места.